Përforcues optik Raman

  • Raman Optical Amplifier  ZRA1550

    Përforcues optik Raman ZRA1550

    Përforcuesi i fibrës me doped Erbium (EDFA), për shkak të zhurmës dhe kaskadave të emetimit spontan (ASE), akumulimi i zhurmës së emisionit spontan, do të zvogëlojë shumë SNR të marrësit të sistemit, kështu kufizon kapacitetin e sistemit dhe distancën jo-rele. Brezi i ri i amplifikuesit të fibrave Raman (ZRA1550) arrin amplifikimin e sinjalit optik nga fitimi optik i gjeneruar nga shpërndarja e stimuluar Raman (SRS). FRA ka një spektër të gjerë fitimesh; bandwidth fitim mund të zgjerohet më tej nga th ...